jméno

A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev…. (Matouš 16:18)

nick

Nomen omen – jméno je osudem (latinské úsloví)